rvs naujienos

Pirmąjį ketvirtį – reikšmingi draudimo rinkos pokyčiai

2017 m. pirmąjį ketvirtį Lietuvos draudimo rinka augo beveik tris kartus sparčiau nei atitinkamu 2016 m. laikotarpiu. Draudimo įmokos sudarė 184,7 mln. Eur, arba 16 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.

„Reikšmingai padidėjusios transporto draudimo grupių įmokos lėmė spartų draudimo rinkos augimą, tačiau draudimo išmokų tempas viršijo draudimo įmokų tempą. Išmokų augimą lėmė daugiau nei 30 proc. išaugusios transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo išmokos ir beveik 33 proc. padidėjusios išmokos dėl išaugusio gyvybės draudimo sutarčių nutraukimo ar dalinio sukauptos sumos išmokėjimo,“ – sako Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius Vytautas Valvonis.

Visa ne gyvybės draudimo rinkos apimtis išaugo 19 proc., pasirašyta 131,2 mln. Eur draudimo įmokų. Šių metų pirmąjį ketvirtį pasirašyta 53,5 mln. Eur gyvybės draudimo įmokų, arba 9,2 proc. daugiau nei praėjusių metų atitinkamą laikotarpį.

Per šių metų pirmus tris mėnesius, palyginti su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu, draudimo įmonės uždirbo penkis kartus didesnį ikimokestinį pelną – 8,26 mln. Eur. Iš šios sumos 6,83 mln. Eur teko gyvybės draudimo įmonėms ir beveik 1,43 mln. Eur – ne gyvybės draudimo įmonėms. Ketvirtis buvo pelningas ir draudimo brokerių įmonėms, jos uždirbo 1,8 mln. Eur pelno – 83 proc. daugiau negu 2016 m. pirmąjį ketvirtį.

2017 m. kovo pabaigoje draudimo įmonės valdė 1,4 mlrd. Eur vertės turtą, iš jo 560 mln. Eur priklausė ne gyvybės draudimo įmonėms. Draudimo brokerių įmonių turtas, šių metų kovo pabaigoje sudarė 27,9 mln. Eur ir per metus išaugo 15 proc.

Visos draudimo įmonės vykdė mokumo atsargos reikalavimus: gyvybės draudimo įmonių mokumo rodiklis buvo 2,2, ne gyvybės – 1,6 (minimali riba – 1).

Nuo metų pradžios iki kovo pabaigos dėl ginčų su draudikais į Lietuvos banką kreipėsi 108 interesantai – daugiausia dėl transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo ir dėl turto draudimo. Lietuvos bankas išnagrinėjo 78 ginčus ir priėmė 34 sprendimus. Vienu atveju po Lietuvos banko sprendimo draudikas pareiškėjai išmokėjo daugiau nei 13 tūkst. Eur draudimo išmoką.

Pirmąjį ketvirtį draudimo paslaugas Lietuvoje teikė 20 draudikų, iš jų 9 įmonės ir 11 kitose Europos Sąjungos šalyse registruotų įmonių filialų. Sudarant draudimo sutartis, draudikams tarpininkavo 98 draudimo brokerių įmonės.

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I ketvirtis