rvs naujienos

Gyvybės draudimo sektorius dirbo pelningai, ne gyvybės draudimo – nuostolingai

2016 m. dešimtadaliu išaugus draudimo rinkai pagal įmokas, šalyje registruotos draudimo įmonės uždirbo 6,5 mln. Eur neaudituoto pelno. Tačiau draudimo šakų rezultatai išsiskyrė – gyvybės draudimo įmonės uždirbo 19,8 mln. Eur pelną, o ne gyvybės draudimo įmonės patyrė 13,3 mln. Eur nuostolių.

„2016-ieji buvo sėkmingi visoms penkioms gyvybės draudimo įmonėms – jos dirbo pelningai. O iš keturių ne gyvybės draudimo veiklą vykdžiusių įmonių dviejų veikla buvo nuostolinga ir nulėmė bendrą ne gyvybės draudimo įmonių nuostolį. Jų finansiniam rezultatui įtakos turėjo vykę reorganizavimo ar pertvarkymo procesai.  Per pastaruosius trejus metus didžiausią pelną uždirbo draudimo tarpininkavimo paslaugų teikėjai“, – sakė Vytautas Valvonis, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius.

Draudimo brokerių įmonės praėjusiais metais uždirbo 4,3 mln. Eur pelno. Tokį rezultatą lėmė 14,9 proc. (iki 41 mln. Eur) išaugusios įmonių pardavimo pajamos. Pelningai dirbo didžioji draudimo brokerių įmonių dalis.

Lietuvoje draudimo paslaugas teikiančios 9 draudimo įmonės ir 11 kitose ES šalyse registruotų draudimo įmonių filialų 2016 m. pasirašė 709,8 mln. Eur draudimo įmokų. Tai didžiausia pasirašytų įmokų suma per pastaruosius dešimt metų. Visus metus rinkos augimą palaikiusio ne gyvybės draudimo sektoriaus įmokų suma, palyginti su 2015 m., išaugo 13,2 proc., gyvybės draudimo, reikšmingai ūgtelėjusio metų pabaigoje, – 4,6 proc.

Draudimo įmonių valdomas turtas 2016 m. pabaigoje sudarė 1,399 mlrd. Eur. Šis rodiklis per metus išaugo 18,7 proc. ir daugiausia sietinas su ADB „Gjensidige“ restruktūrizavimo proceso pabaiga, kai Lietuvoje veikianti draudimo bendrovė prisijungė Latvijoje veikusią įmonę.

Visos draudimo įmonės vykdė mokumo atsargos reikalavimus. Pagal direktyvos „Mokumas II“ reikalavimus apskaičiavus draudimo įmonių kapitalo poreikį ir įvertinus turimų nuosavų lėšų dydį, nustatyta, kad visos draudimo įmonės buvo mokios, t. y. turėjo pakankamai tinkamų nuosavų lėšų išaugusiems kapitalo reikalavimams patenkinti. 2016 m. gruodžio 31 d. įmonių pateiktais duomenimis, ne gyvybės draudimo įmonių mokumo rodiklis buvo 1,7, gyvybės draudimo įmonių mokumo rodiklis – 2,2.

Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. keitėsi finansinės apskaitos standartai, ataskaitinio laikotarpio Lietuvoje registruotų draudimo įmonių veiklos rezultatais su praėjusiu laikotarpiu nelyginami.

Išsamius duomenis apie šalies draudimo 2016 m. rezultatus rasite Lietuvos banko interneto svetainėje.