Įmonės civilinės atsakomybės draudimas

Kas tai yra?

Šis draudimas atlygina dėl įmonės veiklos ar nekokybiškai pagaminto produkto atsiradusią žalą, kurią patiria tretieji asmenys.

Įmonės civilinės atsakomybės draudimas skirstomas į:

  • veiklos civilinės atsakomybės draudimą;
  • produkto civilinės atsakomybės draudimą.

Veiklos civilinės atsakomybės draudimas

Veiklos civilinės atsakomybės draudimas apdraudžia įmonių veiklos atsakomybę trečiųjų asmenų atžvilgiu. Veiklos civilinės atsakomybės draudimo paslauga atlygina tiek juridinių asmenų tiek ir verslo liudijimą turinčių fizinių asmenų padarytą žalą trečiųjų asmenų sveikatai, gyvybei, turtui ar aplinkai.

Priklausomai nuo pasirinktos veiklos civilinės atsakomybės draudimo paslaugas teikiančios draudimo kompanijos, draudimo objektais dažniausiai yra turtiniai interesai:

  • įmonės veiklos civilinė atsakomybė trečiojo asmens atžvilgiu už žalą, kuri padaryta vykdant apsidraudusios įmonės veiklą,
  • įmonės veiklos civilinė atsakomybė trečiojo asmens atžvilgiu, už žalą, kuri kilo dėl apdraustosios įmonės veikloje naudojamų patalpų, statinių, teritorijos ar kitų objektų trūkumų.

Produkto civilinės atsakomybės draudimas

Produkto civilinės atsakomybės draudimas apdraudžia įmonės atsakomybę dėl įmonės pateikto netinkamos kokybės produkto. Atsakomybė už parduodamą ar gaminamą produktą būtina gamintojams bei paslaugų teikėjams.

Produkto civilinės atsakomybės draudimas, kaip ir veiklos civilinės atsakomybės draudimas, atlygina trečiajam asmeniui padarytą žalą, kurią gali sukelti Jūsų gaminamas ar parduodamas produktas. Produkto civilinės atsakomybės draudimo paslaugas teikiančios draudimo bendrovės atlygina Jūsų produkto ar Jūsų teikiamų paslaugų trečiųjų asmenų sveikatai, gyvybei, turtui ar aplinkai padarytą žalą. Dažniausia produkto civilinės atsakomybės draudimo paslaugas teikiančių įmonių įvardinama trečiųjų asmenų sveikatai sukeliama dėl:

  • nekokybiškų maisto produktų,
  • nekokybiškų aprangos prekių.

Produkto civilinės atsakomybės draudimas privalumai

Produkto civilinės atsakomybės draudimas skirtas įmonėms ar verslo liudijimą turintiems fiziniams asmenims. Užsiimant komercine veikla, neišvengiamai egzistuoja tretieji asmenys – klientai, vartotojai, interesantai, kurių dalinę apsaugą garantuoja produkto civilinės atsakomybės draudimo paslauga. Draudžiamos visos įmonės, vykdančios gamybos, paslaugų, prekybos ir kitas komercines veiklas. Dažnu atveju draudimo bendrovės suteikia galimybę apsidrausti civilinę  atsakomybę, kylančią dėl apsidraudusiojo parduodamo ar gaminamo produkto atšaukimo iš rinkos.