Gyvybės draudimas

Pagrindinis gyvybės draudimo  tikslas – rūpintis finansine žmogaus gerove apdraudžiant gyvybę ir sveikatą.  Kuo didesnė Jūsų pasirinkta draudimo suma, tuo didesnė išmoka bus išmokama draudžiamojo įvykio atveju. Kuo jaunesnis ir sveikesnis asmuos sudaro gyvybės draudimo sutartį, tuo mažesnes draudimo įmokas reikia mokėti.

Gyvybės draudimas skirtomas į:

Garantuotų palūkanų gyvybės draudimas

Rinkdamiesi Garantuotų palūkanų gyvybės draudimą, Jūs pasirenkate gyvybės draudimo sumą ir sumą, kurią ketinate sukaupti. Viso draudimo laikotarpiu mokant periodines įmokas, kaupiama norima suma. Įmokos dydis priklauso nuo gyvybės draudimo ir norimos sukaupti sumos, amžiaus bei draudimo laikotarpio. Garantuotų palūkanų gyvybės draudimo išmoka išmokama 2 atvejais – pasibaigus draudimo laikotarpiui arba gyvybės netekimo atveju.

Apsidrausdami, šalia pageidaujamos pagrindinės gyvybės draudimo apsaugos, galite pasirinkti šias papildomo draudimo apsaugas:

    • Neįgalumo dėl nelaimingo atsitikimo draudimą;
    • Traumų dėl nelaimingo atsitikimo draudimą;
    • Mirties dėl nelaimingo atsitikimo draudimą;
    • Kritinių ligų draudimas.

Investicinis gyvybės draudimas

Tai gyvybės draudimas su puikia galimybe patiems investuojant (patiems renkantis investavimo kryptį)  valdyti savo santaupas.

Viena iš investavimo galimybių – įmokos siejamos su vienu ar keliais pasirinktais investiciniais fondais. Sukauptų santaupų dydis tiesiogiai priklausys nuo su sutartimi susietų investicinių vienetų kainų ir investavimo rizikos.

Investicinio draudimo išmoka gaunama dviem atvejais: pasibaigus draudimo laikotarpiui arba gyvybės netekimo atveju. Draudimo sutarties galiojimo pabaigoje išmokama sukaupta suma.

Gyvybės draudimu draudžiami pavieniai fiziniai asmenys ir  juridinio asmens darbuotojų grupės.

Grupinis gyvybės draudimas puiki darbuotojų skatinimo priemonė, suteikianti galimybę pasirūpinti darbuotojais, jų finansine gerove, kai to labiausiai reikia, tuo pačiu didinant įmonės patrauklumą bei išskirtinumą rinkoje.