Įmonės turto draudimas

Kas tai yra?

Įmonių turto draudimas yra draudimo paslauga, skirta sumažinti galimus nuostolius, patirtus dėl įmonės turto sugadinimo ar sunaikinimo.

Ką galima apdrausti?

  • pastatus, jų inžinerinę įrangą, investicijas į pastatus;
  • įrenginius, įrankius, baldus, inventorių, kompiuterinę įrangą, reklaminius stendus;
  • pagamintą produkciją, žaliavą, kurą, prekes, nebaigtą gaminti produkciją;
  • numatomas investicijas;
  • grynuosius pinigus ir kitas vertybes;
  • gyvenamųjų namų bendrąsias patalpas.

Papildomai galima apsidrausti dėl verslo nutrūkimo

Draudžiami draudėjo finansiniai nuostoliai, atsiradę dėl to, kad draudėjas yra priverstas nutraukti verslą ar sumažinti jo apimtis dėl verslui naudojamo turto sunaikinimo ar praradimo dėl draudžiamojo įvykio, atsitikusio sutarties galiojimo metu.