Laidavimo draudimas

Kas tai yra?

Laidavimo draudimas atlygina nuostolius nukentėjusiajam dėl apdraustojo sutartinių prievolių nevykdymo arba dėl netinkamo vykdymo pagal statybos, prekių ir paslaugų teikimo sutartis.

Išskiramos šios laidavimo draudimo rūšys:

 • Pasiūlymo laidavimo draudimas. Šio draudimo objektas yra draudėjo prievolė įvykdyti pasiūlymus, pateiktus užsakovo vykdomam pirkimo konkursui;
 • Atlikimo laidavimo draudimas. Šio draudimo objektas yra draudėjo prievolė įvykdyti savo įsipareigojimus užsakovui pagal rangos sutarties sąlygas;
 • Išankstinio apmokėjimo laidavimo draudimas. Šio draudimo objektas yra draudėjo prievolės užtikrinimas dėl avansinių apmokėjimų, numatytų rangos sutartyje;
 • Garantinio laikotarpio laidavimo draudimas. Šio draudimo objektas yra draudėjo prievolių užtikrinimas pagal su užsakovu sudarytą sutartį (pavyzdžiui, rangos darbų defektų, atsiradusių, dėl rangovo kaltės, ištaisymas garantinio laikotarpio galiojimo metu).

Kokie gali būti draudžiamieji įvykiai?

Pasiūlymo laidavimo draudimo atveju:

 • Draudėjo pasiūlymo atsiėmimas konkurso sąlygose nurodytu jo galiojimo laikotarpiu;
 • Draudėjo vengimas arba atsisakymas pasirašyti sutartį pagal konkurso sąlygas ir instrukcijas konkurso dalyviams, kai Naudos gavėjas priima Draudėjo pasiūlymą konkurso sąlygose nurodytu jo galiojimo laikotarpiu;
 • Draudėjo vengimas arba atsisakymas pateikti atlikimo pagal konkurso sąlygas, kai Naudos gavėjas priima Draudėjo pasiūlymą konkurso sąlygose nurodytu jo galiojimo laikotarpiu;
 • Draudėjo nesutikimas su pasiūlymo kainos korektūra pagal konkurso sąlygas, kai Naudos gavėjas priima Draudėjo pasiūlymą konkurso sąlygose nurodytu jo galiojimo laikotarpiu.

Atlikimo laidavimo draudimo atveju:

 • Draudėjo atliktų darbų ar suteiktų paslaugų, pristatytų prekių neatitikimas Sutartyje nurodytų reikalavimų;
 • Draudėjo sutartyje nustatytų ir draudimo sutartimi užtikrintų prievolių atlikimo terminų pažeidimas, išskyrus atvejus, kai šie terminai buvo pažeisti ne dėl Draudėjo kaltės;
 • Neteisėtas atsisakymas toliau vykdyti sutartines prievoles, užtikrintas draudimo sutartimi.

Išankstinio apmokėjimo laidavimo draudimo atveju:

 • Išankstinio apmokėjimo laidavimo draudimo atveju draudžiamuoju įvykiu laikomas sutarties pagrindu Draudėjui išmokėto ir negrąžinto Naudos gavėjui avansinio mokėjimo dėl to, kad jis buvo panaudotas ne pagal sutartyje numatytą paskirtį.

Garantinio laikotarpio laidavimo draudimo atveju:

 • Garantinio laikotarpio laidavimo draudimo atveju draudžiamuoju įvykiu laikomas sutartyje numatytų garantinio laikotarpio Draudėjo įsipareigojimų neįvykdymas.