Kreditų draudimas

Kas tai yra?

Prekinių kreditų draudimas suteikia draudimo apsaugą nuo pirkėjų nemokumo, bankroto ir nesąžiningumo (tyčinio vengimo atsiskaityti) ir dėl to galimų nuostolių, kuriuos kreditorius gali patirti, jeigu jo prekių ar paslaugų pirkėjas neįvykdytų savo prievolės. Ši paslauga teikiama tiek vidaus, tiek eksporto rinkose dirbančioms įmonėms.

Kas yra draudžiama?

Draudimo objektas – skolininko debitorinis įsiskolinimas kreditoriui, atsiradęs jam pristačius prekes ar suteikus paslaugas. Kreditų draudikai draudimo polisu garantuoja, kad draudėjo pirkėjui tapus nemokiu, prievolė vis tiek bus įvykdyta – draudėjas gaus draudimo išmoką ir todėl nuostolių nepatirs.

Pagrindiniai kreditų draudimo principai:

 • Kredito limitas yra pagrindinis elementas kreditų draudimo sutartyje. Kredito limitas – tai didžiausias apdraustas konkretaus pirkėjo įsiskolinimo dydis. Kredito limito dydį nustato draudikas. Įsiskolinimai yra draudžiami tik tų pirkėjų, kuriems yra suteikti kredito limitai.
 • Abi draudimo sutarties šalys – draudėjas ir draudikas – kartu dalinasi pirkėjų nemokumo riziką. Paprastai draudiko prisiimtos atsakomybės riba yra 75 – 90 procentų nuo nuostolių sumos.
 • Kreditų draudimas nesuteikia draudimo apsaugos susijusioms su draudėju įmonėms arba valstybinėms institucijoms bei naujai įsteigtoms įmonėms, kurios veikia mažiau nei vienerius metus.

Kodėl verta draustis?

Kreditų draudimas padeda įmonėms apsisaugoti nuo blogų skolų susidarymo rizikos. Pagrindinė kreditų draudimo nauda yra ta, kad laikantis kreditų draudimo sutarties terminų ir sąlygų, įmonė gali išvengti nuostolių dėl vieno ar kelių pirkėjų nemokumo. Kreditų draudimas yra svarbus kreditų rizikos valdymo įrankis, nes:

 • įvertinama pirkėjų rizika ir nustatoma maksimali prekinio kredito riba (kredito limitas) atskiriems pirkėjams;
 • vykdomas apdraustų pirkėjų rizikos monitoringas;
 • padedama draudėjams susigrąžinti pinigus dar prieš išmokant draudimo išmoką (vykdomas skolų išieškojimas).

Kiti kreditų draudimo privalumai:

 • On-line ryšys su draudimo kompanijos duomenų baze;
 • Neprarandamas laikas tikrinant ir vertinant pirkėjus;
 • Pirkėjų įvertinimą atlieka draudimo kompanija;
 • Personalo ekonomija;
 • Finansinių ataskaitų (balanso) apsauga;
 • Atsiskaitymo laikotarpio (DSO) pagreitinimas;
 • Geresnės apyvartinio kapitalo finansavimo (pvz. faktoringo) sąlygos.