Aviacinės rizikos draudimas

Kas tai yra?

Aviacinės rizikos draudimas suteikia draudiminę apsaugą dėl:

  1. nuostolių, sukeltų tretiesiems asmenims ir jų turtui vykdant aviacijos veiklą
  2. padarytos žalos Jūsų orlaiviui apgadinimo, sunaikinimo ar praradimo atvejais
  3. padarytos žalos pilotų ir ekipažo sveikatai ar gyvybei

Galimi aviacijos draudimo variantai

  • skraidymo aparatų valdytojų civilinės atsakomybės draudimas
  • skraidymo aparatų draudimas (draudžiami lėktuvai, sraigtasparniai, sklandytuvai, oro balionai, parasparniai, kiti orlaiviai)
  • pilotų bei ekipažo draudimas
  • pilotų licenzijos netekimo draudimas

Aviacijos draudimas apima visus atsitiktinius nelaimingus įvykius, tokius kaip avarija, stichinė nelaimė, gaisras, trečiųjų asmenų tyčinė veika ir pan., kurie galimi orlaivio skrydžio, riedėjimo žeme, švartavimosi ir stovėjimo ant žemės ar vandens metu. Draudėjui pageidaujant gali būti apdraudžiamos ir kitos specifinės rizikos, taikomos tarptautinėje draudimo praktikoje.