Statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Šį draudimą sudaro:

  • Statybos darbų draudimas
  • Civilinės atsakomybės draudimas

Koks yra draudimo sutarties terminas?

Draudimo sutarties terminas apima laikotarpį nuo statybos darbų pradžios iki pat jų pabaigos. Statybos darbų draudimo suma privalo būti ne mažesnė nei atliekamų statybos darbų vertė, o minimali civilinės atsakomybės draudimo suma – 43,4 tūkst. eurų. Pabaigus statybos darbus civilinės atsakomybės draudimas dėl atliktų darbų galioja dar dvejus metus.

Kas gali būti draudėju?

  • Rangovas, kai statytojas (užsakovas) sudaro su rangovu rangos sutartį visiems apdraustiems darbams.
  • Statytojas (Užsakovas), kai statytojas (užsakovas) statinio statybą vykdo ūkio ar mišriu būdu arba nesudaro su rangovu rangos sutarties visiems apdraustiems darbams vykdyti, bet sudaro sutartis su skirtingais rangovais atskiriems apdraustiems darbams vykdyti.