Politinės rizikos draudimas

Kas tai yra?

Politinės rizikos draudimas suteikia finansinę apsaugą investuotojams, finansinėms institucijoms bei verslo subjektams, kurie susiduria su rizika prarasti pinigus dėl politinių įvykių. Šis draudimas apsaugo nuo pavojaus tuo atveju, jei vyriausybė imtųsi tam tikrų veiksmų, dėl kurių apdraustasis galėtų patirti didelių finansinių nuostolių.

Kas yra draudžiama?

  • Draudimo objektas yra ūkio subjekto nuostoliai dėl pirkėjo dalinių įsipareigojimų nevykdymo, susidarę dėl politinių priežasčių (eksporto draudimo atveju);
  • nuostoliai iš investicinės veiklos, susidarę ddėl politinių priežasčių (investicijų draudimo atveju).

Kokiais atvejais reikalingas šis draudimas?

Politinės rizikos draudimu mažinama eksporto ir investicijų politinė rizika, kai veikiama nestabilios politinės padėties valstybėse:

  • prasideda karas, pilietinis karas, revoliucija, sukilimas, maištas, pilietiniai neramumai, masiniai streikai, pasikeičia valdžia, sąlygojanti svarbius politikos pasikeitimus;
  • pradedami nenumatyti vyriausybės veiksmai, įskaitant oficialų paskelbimą, kad valstybės įsipareigojimai nebus vykdomi, įšaldomi depozitai, vyksta nacionalizacija, ekspropriacija (nusavinimas) ir kitos politinės priemonės; taip pat valiutinio atsiskaitymo su užsieniu moratoriumas (uždraudimas);
  • nenumatyti įvykiai įvyksta trečiosiose valstybėse, per kurias transportuojamos prekės ar pervedamos lėšos, įskaitant embargą ir kitus prekių transporto apribojimus, trukdančius vykdyti sutartis.

Kam skirtas šis draudimas?

  • ūkio subjektams, eksportuojantiems savo produkciją ir paslaugas;
  • ūkio subjektams, kurie investuoja užsienyje.