Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Kas tai yra?

Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas atlygina žalą padarytą tretiesiems asmenims ir projekto užsakovui kuri atsirado sutarties galiojimo metu, ir garantinio laikotarpio metu (laikotarpis negali būti trumpesnis už Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą garantinį terminą).

Draudimo objektas

Draudimo objektas yra statinio projektuotojo civilinė atsakomybė už padarytą žalą statytojui (užsakovui) ir tretiesiems asmenims. Pagrindinio statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas apima ir jo subrangovų civilinę atsakomybę. Įstatymų nustatytais atvejais, kai nėra pagrindinio statinio projektuotojo, privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu privalo draustis visi statinio projektuotojai.

Draudimo apsaugos laikotarpis

Metinė draudimo sutartis

Draudimo sutartis, sudaroma atsižvelgus į projektavimo įmonės projektavimo darbų mastą per metus. Apsaugos terminas apimą laikotarpį nuo draudimo sutarties įsigaliojimo dienos iki Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos – draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu perduotų užsakovams statinio projektų ar jų dalių, kurių projektavimo darbų rangos sutartys buvo pasirašytos po statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties įsigaliojimo dienos.

Draudimo sutartis atskiram projektui

Apsaugos terminas apimą laikotarpį nuo statinio projektavimo pradžios iki Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos. Draudimo sutartis dėl atskiro statinio projekto sudaroma nuo statinio projektavimo pradžios iki statinio projektavimo pabaigos arba statinio projekto įgyvendinimo priežiūros pabaigos, jeigu su draudėju statytojas (užsakovas) sudaro atitinkamą sutartį.