Nusikalstamų veikų draudimas

Kas tai yra?

Nusikalstamų veikų draudimas – tai draudimo rūšis, kuri apsaugo bendrovę nuo galimų nuostolių, kuriuos gali sukelti bendrovės darbuotojų ar trečiųjų šalių nusikalstami veiksmai.

Kas yra draudžiama?

Nusikalstamų veikų draudimas apsaugo bendrovės turtą (pinigus, vertybinius popierius, kitą materialųjį turtą) nuo žalos, kylančios dėl:

 • Nusikalstamu būdu pasisavinto bendrovės turto dėl darbuotojų ar trečiųjų šalių tyčios, sukčiavimo ar apgaulės;
 • Fizinio bendrovės turto, esančio bendrovės patalpose, sunaikinimo ar sugadinimo;  
 • Bendrovės darbuotojų nusikalstamu būdu padarytos žalos klientų turtui;
 • Trečiųjų šalių nusikalstamu būdu padarytos žalos (už kurią atsako bendrovė) klientų turtui;
 • Elektroniniu būdu įvykdyto turto (piniginių lėšų) pasisavinimo;
 • Telefoninio sukčiavimo.

Kokios išlaidos yra atlyginamos?

 • Įvykio tyrimo išlaidos;
 • Nuostolių mažinimo išlaidos;
 • Gynybos išlaidos dėl klientui nusikalstama veika padarytų nuostolių, kai atsakomybė kyla bendrovei;
 • Kitos išlaidos.

Kodėl verta draustis?

Galima papildoma draudimo apsauga

Galimas draudimo apsaugos išplėtimas dėl šių nusikalstamų veikų:

 • Kibernetinių nusikaltimų (pvz. neteisėto kliento duomenų pasisavinimo);
 • Kompiuterinio sukčiavimo (pvz. neteisėto piniginių lėšų pasisavinimo, atliekamo įsilaužiant į kompiuterius);  
 • Piniginių lėšų pervedimų sukčiavimo (pvz. apdraustajam sukelta žala dėl trečiųjų šalių apgaulės būdu atliekamų nurodymų, susijusių su bankiniais pavedimais);
 • Apsimestinio tiekėjo (pvz. apdraustojo darbuotojas klaidingai yra informuojamas pervesti pinigus už suteiktas paslaugas į apsimestinio tiekėjo banko sąskaitą);
 • Apsimestinio vadovo (pvz. trečioji šalis, apsimetusi bendrovės vadovu nurodo pervesti bendrovės pinigus į nusikalstamų subjektų banko sąskaitą).                            

Draudimo privalumai bendrovei

 • Suteikiama plati ir lanksti draudimo apsauga dėl įvairių rūšių nusikalstamų veikų;
 • Lloyd`s of London draudikų patikimumas ir kompetencija šioje srityje;
 • Galimos didelės draudimo sumos;
 • Atlyginamos teisinės gynybos išlaidos;
 • Greita ir išsami draudiminio įvykio analizė pasitelkiant profesionalius įvykio tyrimo ekspertus.

Žalų pavyzdžiai

 • Sukčiavimas išmokant darbo užmokestį. Bendrovės finansininkas buvo atsakingas už darbo užmokesčio išmokėjimą įmonės darbuotojams. Atliekant pavedimus, dalį pinigų periodiškai pervesdavo į savo asmeninę banko sąskaitą taip neteisėtai pasisavinant 200 000 EUR per 18 mėn. laikotarpį.
 • Neteisėtas banko sąskaitos numerio pakeitimas.  Bendrovės darbuotojas informavo tiekėjus dėl naujos bendrovės banko sąskaitos ir nurodė ateityje visus mokėjimus atlikti į naują banko sąskaitą, kuri buvo asmeninė darbuotojo sąskaita. Šiais neteisėtais darbuotojo veiksmais bendrovė patyrė 76 000 EUR nuostolių.
 • Laiškas iš apsimestinio vadovo. Bendrovės finansininkas sulaukė vadovo el. laiško, kuriame pastarasis prašė pervesti nurodytas pinigų sumas į tam tikras banko sąskaitas. Kadangi el. laiškai atrodė įtikinamai, bendrovės darbuotojas pervedė pinigus į nurodytas sąskaitas. Vėliau paaiškėjo, jog vadovo el. pašto adresas buvo nukopijuotas ir nelegaliai panaudotas nusikalstamai veikai įvykdyti. Bendrovė patyrė 100 000 EUR nuostolių.
 • Apsimestinis tiekėjas. Bendrovės finansininkas buvo atsakingas už sąskaitų tiekėjams apmokėjimą.  Buvo gautas el. laiškas dėl vienos iš sąskaitų neapmokėjimo, kuriame tiekėjas informavo apie savo banko sąskaitos, į kurią turėjo būti padarytas pavedimas, numerį. Finansininkas pervedė 35 000 EUR į nurodytą banko sąskaitos numerį, kuri vėliau paaiškėjo, jog nebuvo susijusi su tikruoju tiekėju, o priklausė trečiajai šaliai.