Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Kas tai yra?

Statinio statybų techninio prižiūrėtojo draudimas suteikia finansinę apsaugą įmonėms ar fiziniams asmenims, atliekantiems statinio statybų techninę priežiūrą, kai paslaugų gavėjas ar trečiasis asmuo pateikia pretenziją, dėl netinkamai suteiktų paslaugų.

Kas yra draudžiama?

Yra draudėjo turtiniai interesai, susiję su draudėjo civiline atsakomybe už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, kuri atsirado draudimo sutarties galiojimo metu ir šalių nustatytu laikotarpiu, kuris negali būti trumpesnis nei dveji metai, dėl draudimo sutarties galiojimo metu atliekamos ir (ar) atliktos statinio statybos techninės priežiūros.

Koks yra draudimo sutarties laikotarpis?

Draudimo sutartis vienam objektui sudaroma nuo statinio statybos techninės priežiūros pradžios (statinio statybos pradžios) iki pabaigos (statytojo objekto statybos užbaigimo akto arba deklaracijos apie statybos užbaigimo pasirašymo dienos.