Vadovų civilinės atsakomybės draudimas

Kas tai yra?

Vadovų civilinės atsakomybės draudimas apsaugo vadovaujančius asmenis ir bendrovę nuo galimų nuostolių, kuriuos gali sukelti neteisėti šių asmenų veiksmai (neveikimas).

Kas yra draudžiama?

Vadovų civilinė atsakomybė, kuri kyla dėl jų veiksmais arba neveikimu padarytos žalos tretiesiems asmenims arba (ir) bendrovei:

 • Dėl reikalavimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo;
 • Dėl kompetencijos viršijimo;
 • Dėl netinkamo bendrovės sutarčių vykdymo ar kontrolės;
 • Dėl melagingo ar klaidinančio pranešimo;
 • Dėl klaidų ar aplaidumo;
 • Kita.

Kokios išlaidos yra atlyginamos?

 • Gynybos, bylinėjimosi išlaidos;
 • Įvykio tyrimo išlaidos;
 • Nuostolio mažinimo išlaidos;
 • Reputacijos atstatymo išlaidos;
 • Krizės reguliavimo išlaidos;
 • Turtinių, asmeninių apribojimų išlaidos;
 • Kitos išlaidos.

Kodėl verta draustis?

Draudimo privalumai bendrovės vadovams

 • Draudimo apsauga taikoma vadovams dėl asmeninės atsakomybės nuosavu turtu;
 • Draudžiami visi buvę, esami ir būsimi įmonės vadovaujančias pareigas užimantys darbuotojai;
 • Draudimo apsauga suteikiama dukterinių įmonių vadovams;
 • Draudimo apsauga galioja, nepriklausomai nuo to, ar pretenzija yra pagrįsta ar ne.

Platus draudimo apsaugos taikymas

 • Teisinio atstovavimo išlaidoms, skirtoms įmonei vadovaujančių asmenų gynybai   civiliniame, administraciniame ir baudžiamajame procese;
 • Įmonei vadovaujančių asmenų padarytai žalai, susijusiai su darbo santykiais;
 • Įmonei vadovaujančių asmenų padarytai žalai bendrovei ar jos akcininkams dėl nepakankamai apdairių veiksmų einant savo pareigas;
 • Įmonei vadovaujančių asmenų skirtoms baudoms už įvairių pareigų nevykdymą, netinkamą vykdymą ar teisės aktų pažeidimą;
 • Gali būti taikomas ir retroaktyviuoju laikotarpiu (dėl neteisėtų vadovaujančių asmenų veiksmų (neveikimo), kurie įvyko prieš draudimo sutarties sudarymą.

Draudimo privalumai bendrovei

 • Konkurencinis pranašumas Jūsų įmonei norint pritraukti aukšto lygio vadovus;
 • Saugumas Jūsų įmonei nuo galimų nuostolių, kuriuos gali sukelti samdytų vadovų veiksmai;
 • Patrauklumas investuotojams dėl mažesnės investicijų praradimo tikimybės.

Draudimo sąlygos

 • Draudimo sumos nuo 500 000 eurų iki 20 mln. eurų;
 • Lloyd’s of London sindikatų patikimumas bei pasirinkimas iš keleto sindikatų, kurių finansinis stabilumas ne mažesnis nei A+ („Standard & Poor’s“ reitingas);
 • Galimi draudėjai: didmeninės ar mažmeninės prekybos įmonės, profesines paslaugas teikiančios įmonės, savivaldybės įmonės, pramonės ar statybos sektoriaus įmonės, IT ir telekomunikacijų įmonės, listinguojamos akcijų biržoje įmonės, sveikatos priežiūros įstaigos, kitos privataus ar viešojo sektoriaus įmonės;
 • Draudimo sutarčiai taikoma teisė  – Lietuvos Respublikos;
 • Išplėstinis 6 metų pranešimo terminas nebedirbantiems asmenims;
 • Draudimo apsauga taikoma įmonės bankroto atveju;
 • Draudimo galiojimo teritorija: visas pasaulis, išskyrus JAV/Kanada (atskirais atvejais galimas susitarimas ir dėl JAV/Kanados įtraukimo);
 • Draudimo laikotarpis 12 mėnesių;
 • Išskaita nuo 0 eurų tiek vadovui, tiek įmonei.